Reference

1. Název díla: Nádrž Stážnice I. - Stavební úpravy a odbahnění    
  Realizace:   9/2019 - 6/2020        
  Finanční objem:            
  Popis:   Při realizaci stavby došlo k odtěžení rybničního sedimentu, byla provedena sanace
      břehu a opevnění pohozem z netříděného lomového kamene. Bylo provedeno navýšení
      koruny hráze na stejnou úroveň v celé délce a zrealizován nový bezpečnostní přeliv
      kašnovitého tvaru a přemostění hrázové části skluzu přelivu.  
                 
2. Název díla: Rekonstrukce čedičové dlažby u venkovních transformátorů
      Hlavního výrobního bloku I. a II. JE Dukovany    
  Realizace:   4/2019 - 8/2020        
  Finanční objem:            
  Popis:   Stavba je realizována ve dvou etapách Hlavní výrobní blok II. - 2019, Hlavní výrobní
      blok I. -2020. Jedná se o odstranění stavající čedičové dlažby před transformátory,
      včetně přilehlých vodorovných ploch a jejich náhrada novým betonovým povrchem.
                 
3. Název díla: Novostavba RD Myslibořice      
  Realizace:   10/2019 - 6/2020        
  Finanční objem:            
  Popis:   Komplexní realizace rodinného domu.      
                 
4. Název díla: Oprava vodní nádrže Stropešín      
  Realizace:   6/2019 - 12/2019        
  Finanční objem:            
  Popis:   Bylo provedeno částečné odtěžení rybničního sedimentu. Na severní a východní straně
      odstraněny původní železobetonové stěny, vylití nových těsnících stěn a kompletní obložení
      stěn z lomového kamene. Vybudován nový požerák a osazeno nové pozinkované zábradlí.
                 
5. Název díla:  Odstranění objektu č.p.36, Myslibořice    
  Realizace:   12/2019          
  Finanční objem:            
  Popis:   Odstranění objektu v havarijním stavu dle projektové dokumentace, likvidace odpadu.
      Kompletní vyčištění plochy.        
                 
6. Název díla: Podzemní garáž Nosislav      
  Realizace:   5/2019 - 12/2019        
  Finanční objem:            
  Popis:   Realizace podzemní garáže včetně projektové dokumentace a stavebního povolení, 
      odtěžení zeminy, vylití stěn a stropu železobetonem, povrchové úpravy a příjezdová
      komunikace.          
                 
7. Název díla: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Dobronice    
  Realizace:   1/2019 - 3/2019        
  Finanční objem:            
  Popis:   Rekonstrukce hasičské zbrojnice, včetně střešní konstrukce. Osazeny nové okenní výplně
      a garážová vrata.        
                 
8. Název díla: Oprava trafostanice E.ON Hrotovice, ulice 1.Máje  
  Realizace:   3/2019 - 5/2019        
  Finanční objem:            
  Popis:   Rekonstrukce trafostanice, obnova fasády a střešní konstrukce z PVC.